ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ To Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε απόφαση Επιτροπής Προσφυγών λόγω κακής σύνθεσης

To Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε απόφαση Επιτροπής Προσφυγών λόγω κακής σύνθεσης

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης που ασκήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κατά απόφασης που είχε εκδοθεί από Επιτροπή Προσφυγών και με την οποία είχε κριθεί ότι ο προσφεύγων δεν δικαιούται να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.

Το Δικαστήριο ακύρωσε την ως άνω απόφαση λόγω κακής σύνθεσης της Επιτροπής, έκρινε περιττό να εξετάσει τους λοιπούς λόγους ακύρωσης και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να εξεταστεί ξανά.

 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, στην Επιτροπή που εξέδωσε την απόφαση, συμμετείχε αντί του τακτικού προέδρου πρόσωπο διάφορο του προβλεπόμενου από το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α΄ του Π.Δ. 114/2010 (δηλαδή υπάλληλος του ΥΠΕΣ πτυχιούχος νομικής), χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ή να προκύπτει ότι η αναπλήρωση οφείλεται σε κώλυμα του τακτικού μέλους.

Η απόφαση επίσης κρίθηκε ακυρωτέα γιατί εκλήθη ο πέμπτος κατά σειρά αναπληρωτής αυτού χωρίς να προκύπτει κώλυμα των τεσσάρων προηγούμενων.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, όταν το τακτικό μέλος κωλύεται ή ελλείπει, καλούνται προς συμμετοχή τα αναπληρωματικά μέλη, όχι κατά το δοκούν, αλλά κατά την αναγραφόμενη στην απόφαση συγκρότησης σειρά.

Eδώ τα κρίσιμα σημεία της απόφασης

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter