ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ http://www.gcr.gr Sat, 24 Mar 2018 05:20:02 +0000 el-gr Προεδρικό Διάταγμα 116/2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/148-προεδρικό-διάταγμα-116-2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/148-προεδρικό-διάταγμα-116-2012 Προεδρικό Διάταγμα 116/2012

Τροποποίηση του π.δ.114/2010 - Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Sat, 14 Apr 2012 21:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 104/2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/146-προεδρικό-διάταγμα-104-2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/146-προεδρικό-διάταγμα-104-2012 Προεδρικό Διάταγμα 104/2012

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Wed, 14 Mar 2012 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/147-προεδρικό-διάταγμα-102-2012 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/147-προεδρικό-διάταγμα-102-2012 Προεδρικό Διάταγμα 102/2012

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Tue, 14 Feb 2012 22:00:00 +0000
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/149-γενικός-κανονισμός-λειτουργίας-περιφερειακών-υπηρεσιών-πρώτης-υποδοχής http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/149-γενικός-κανονισμός-λειτουργίας-περιφερειακών-υπηρεσιών-πρώτης-υποδοχής Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής

26 Ιανουαρίου 2012

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Sat, 14 Jan 2012 22:00:00 +0000
Νόμος 3907/2011 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/150-νόμος-3907-2011 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/150-νόμος-3907-2011 Νόμος 3907/2011

Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Fri, 14 Jan 2011 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/151-προεδρικό-διάταγμα-114-2010 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/151-προεδρικό-διάταγμα-114-2010 Προεδρικό Διάταγμα 114/2010

Kαθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας

Κατέβασέ το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Thu, 14 Jan 2010 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/152-προεδρικό-διάταγμα-81-2009 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/152-προεδρικό-διάταγμα-81-2009 Προεδρικό Διάταγμα 81/2009

Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Wed, 14 Jan 2009 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 96/2008 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/154-προεδρικό-διάταγμα-96-2008 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/154-προεδρικό-διάταγμα-96-2008 Προεδρικό Διάταγμα 96/2008

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Thu, 14 Feb 2008 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 90/2008 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/153-προεδρικό-διάταγμα-90-2008 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/153-προεδρικό-διάταγμα-90-2008 Προεδρικό Διάταγμα 90/2008

Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα.

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Mon, 14 Jan 2008 22:00:00 +0000
Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/155-προεδρικό-διάταγμα-220-2007 http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/legal-documents/item/155-προεδρικό-διάταγμα-220-2007 Προεδρικό Διάταγμα 220/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα Κράτη-Μέλη

Κατεβάστε το εδώ

]]>
jstampoltas@gmail.com (Γιάννης Σταμπολτάς) ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Sun, 14 Jan 2007 22:00:00 +0000