HRM_150323

15.03.23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 150323

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνη/ος Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει μία θέση Υπεύθυνης/ου Ανθρώπινου Δυναμικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον Διευθυντή του ΕΣΠ.

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός διαδικασίας όλου του κύκλου των προσλήψεων (δημοσίευση αγγελιών, screening βιογραφικών, προγραμματισμός συνεντεύξεων, τελική επιλογή σε συνεργασία με τους αρμόδιους συντονιστές).
 • Σχεδιασμός και προτάσεις συστήματος αξιολόγησης, ελέγχου και απόδοσης της εργασίας.
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης του οργανισμού με τις εργασιακές, νομικές, συμβατικές ή καταστατικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού (πρόσληψη, απόλυση, παροχές, σύμβαση εργασίας, διαχείριση αργιών, άδειες, αναπληρώσεις θέσεων και καταβολές των μισθών)
 • Επικοινωνία με ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ ή/και οποιοδήποτε δημόσια/ιδιωτική υπηρεσία χρειάζεται.
 • Ενημέρωση συστήματος “Εργάνη” όπου απαιτείται και αναλόγως μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας σε συνεργασία με το Οικονομικό τμήμα.
 • Φροντίδα για τη διατήρηση καλού εργασιακού κλίματος με ευαισθησία σε προσωπικά θέματα και με ανεπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης.
 • Περιοδική επανεξέταση των περιγραφών θέσεων εργασίας και του Οργανογράμματος.
 • Λειτουργία ως σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων (διεκπεραίωση ερωτήσεων, εξέταση και επίλυση προβλημάτων και διαφορών των εργαζομένων με συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία για την αποφυγή δυσάρεστων διαπροσωπικών καταστάσεων).
 • Παροχή ρεαλιστικής και συνεπούς καθοδήγησης και συμβουλευτικής στους συντονιστές σχετικά με τους κανονισμούς και διαδικασίες καθώς άλλα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Παρακολούθηση αδειών και ενέργειες ενημέρωσης εργαζομένων και συντονιστών.
 • Σχεδίαση μισθολογίου  και  επικαιροποίηση υφιστάμενου.
 • Γενική υποστήριξη σε όλα τα θέματα και διαδικασίες του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνοντας υπόψιν ότι το ΕΣΠ λειτουργεί κυρίως με προγράμματα (project based).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέση ευθύνης.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Proficiency).
 • Πολύ καλή γνώση του συστήματος ‘’Εργάνη’’.
 • Πολύ καλή γνώση και ορθή τήρηση της Εργατικής νομοθεσίας.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα διαχείρισης κρίσης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ (η εμπειρία στο πεδίο του προσφυγικού είναι ιδιαίτερα σημαντική).
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: HRM_150323

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  16/4/23 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria