Monday, 27 May 2024 00:00

ΔΙΚΑΘ_270524

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 270524

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

                                           ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                 ΑΘΗΝΑ

Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN)

 

Η επιστροφή στην τάξη μετά τις διακοπές δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά


                                                                                                Αθήνα, 22 Μαΐου 2024

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN), εκφράζουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τα μέτρα που πρόσφατα θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β 2531/29-4-2024) σε σχέση με την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying). Εκτιμούμε ότι μέτρα όπως η επαναφορά των πενθήμερων αποβολών και η διευκόλυνση αλλαγής σχολικού τμήματος ή σχολικού περιβάλλοντος,  δρουν κατασταλτικά και δεν συνάδουν με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά ούτε και με τις νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/92) και συγκεκριμένα με τα άρθρα 28 (καθολικό δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση) και 29 (στόχοι της εκπαίδευσης). Επίσης, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ενισχύει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών και ιδίως αυτών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Είναι σαφές ότι κανένα παιδί δε γεννιέται βίαιο. Όταν εκδηλώνονται βίαιες συμπεριφορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο εκφοβισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντανάκλαση της βίας που τα ίδια υφίστανται από διάφορες πλευρές. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η επένδυση στην πρόληψη και στην αναζήτηση των παραγόντων που οδηγούν ένα παιδί να γίνει θύτης και παράλληλα στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, αλλά και των γονέων, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία  ενός δημοκρατικού σχολείου με τη συμμετοχή των παιδιών. Ένα σχολείο στο οποίο θα καλλιεργείται έμπρακτα η ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη, ώστε ένα παιδί να μη γίνει ούτε θύτης ούτε θύμα ούτε απλός παρατηρητής.

Για όλους τους παραπάνω  λόγους, εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας για τα πρόσφατα μέτρα που θεσπίστηκαν, θεωρώντας ότι κινούνται σε στρεβλή κατεύθυνση και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επανεξετάσει τα κατασταλτικά αυτά μέτρα, κατόπιν διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις παιδικής προστασίας.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις –μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

 1. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 2. Σχεδία - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
 3. Terre des hommes Hellas - Γη των ανθρώπων
 4. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 5. Changemakers Lab
 6. Καλύτερες Μέρες Ελλάδα - Better Days Greece
 7. SolidarityNow
 8. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 9. Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

 

 

 

Implementation period:

1/01/2024-31/12/2024

Place of implementation:

Athens

Funded by:

United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons

Objectives:

To provide direct assistance and protection to vulnerable victims of trafficking (women and girls) and their children; to improve health and well-being, facilitate social integration and prevent re-trafficking amongst vulnerable victims of trafficking.

Activities:

 • Provision of legal services to victims/suspected victims of trafficking

 • Provision of psychosocial support to victims/suspected victims of trafficking

 • Provision of education and integration services including job counselling

 • Connection and referral to public services and other services of civil society organizations

Implementation period:

1/07/2023 - 31/12/2024

Partner:

Save the Children International (SCI)

Objectives:

Child focused, evidence-based advocacy on the impact of EU and Greek migration policies in Greece

Activities:
 • Participation in national and regional/ local level relevant sectorial working groups and joint advocacy actions with other civil society organizations

 • Participation in relevant roundtable / conferences / talks at both Greece and EU level and additionally participation in external advocacy meetings in Brussels or other capitals as appropriate.

 • Coordination of the Child Rights Advocacy Network (CRAN), including coordination of regular meetings, leading/participating in advocacy initiatives

 • Drafting and publication of research and advocacy reports

  

             

      

 

 

 

Το ΕΣΠ ανταποκρίθηκε στο άιτημα για στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, έναν ανεξέρτητο φορέα με έδρα τη Νορβηγία, ο οποίος συνεργάζεται με τις νορβηγικές αρχές μετανάστευσης. 
 
Θα βρείτε το κείμενο συμβολής του ΕΣΠ εδώ
Monday, 13 May 2024 00:00

ΚΛΑΘ_130524

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 130524

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Κοινωνική/ος Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 

Children, even alleged ones, are not to be detained

A recent decision of the Administrative Court of Athens safeguards the rights of children and persons under age assessment procedure in Greece

Athens, 2 May 2024

Jamal*, a child from Pakistan, was repeatedly registered by different Greek authorities as an unaccompanied minor. After his arrest by the Greek police and his arbitrary registration as an adult, he was detained in order to be returned. Withoutreasonable doubt, as required by law1, an age assessment procedure was belatedly initiated while the child was already 3months in detention in a Pre-Removal Detention Centre together with adults unknown to him and under conditions completelyunsuitable for children.

For a total of six (6) months the child remained in detention, following a story of Kafkaesque proportions, during which theGreek authorities refused to apply the legal procedure that requires a person to be treated as a minor for as long asthere is doubt about his age2 ("presumption of minority"). It also requires that a Guardian is appointed and that the child willbe placed in a shelter for unaccompanied minors.

Wednesday, 24 April 2024 15:43

Summer Camp PYXIDA 2024

 Find the Easter Camp PYXIDA 2024 program below:

Easter Camp 2024


PIXIDA INTERCULTURAL CENTER | GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Monday 29/04 GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Theater play
GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Movie screening and discussion
Τuesday 30/04  GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Gardening in the balcony of Pyxida 
 GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Visit to the park Pedion tou Areos with boardgames 
Thursday 09/05  GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Board games
 GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Project My Athens
Part 1: Taking pitures of Exarchia
Friday 10/05 GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Movie screening and discussion 
 GROUP 13-18 years old 1
5:30 - 17:00
Project My Athens
Part 2: Video editting of the audiovisual material

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΠ, δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της οργάνωσης την χρονιά που πέρασε (2023), συμπεριλαμβανομένων του ταμιακού απολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.

Δείτε τον Ισολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον Ταμιακό Απολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2023 εδώ

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΠ, δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της οργάνωσης την χρονιά που πέρασε (2022), συμπεριλαμβανομένων του ταμιακού απολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.

Δείτε τον Ισολογισμό για το έτος 2022 εδώ

Δείτε τον Ταμιακό Απολογισμό για το έτος 2022 εδώ

Δείτε τον αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2022 εδώ

Page 1 of 133
 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management