Μαθήματα αγγλικών στην ΠΥΞΙΔΑ με τη σφραγίδα του Deree – the American College of Greece!

06.03.20

Από τον Ιανουάριο του 2020, το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ* έχει τη χαρά να συνεργάζεται με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα TESOL του Deree – the American College of Greece, School of Graduate and Professional Education ,με σκοπό την παροχή μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στους/ις εξυπηρετούμενούς/ες μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζεται σε πρόγραμμα σπουδών (syllabus) που συντάχτηκε με γνώμονα ειδικά τις ανάγκες του πληθυσμού της ΠΥΞΙΔΑΣ από τους υπεύθυνους καθηγητές TESOL του Deree και εντάσσει στο πλαίσιό του την εθελοντική προσφορά και την πρακτική άσκηση φοιτητών. Οι μαθητές κατατάσσονται σε τμήματα ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης που διενεργείται από το προσωπικό του Deree. 

Την τρέχουσα περίοδο (Φεβρουάριος 2020) στην ΠΥΞΙΔΑ λειτουργούν 5 τμήματα (3 τμήματα αρχαρίων, και 2 «μέσου επιπέδου», τα τελευταία για χρήστες της αγγλικής επιπέδου pre-Α1 - Α2). Τα τμήματα των αρχαρίων σχηματίζονται με αναφορά σε επιπλέον κριτήρια, με σκοπό την όσο το δυνατόν καταλληλότερη τοποθέτηση των μαθητών/τριων.  Απευθύνονται σε ενήλικες που δε μιλούν αγγλικά και εστιάζουν στη διδασκαλία του αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη γραφή απλών ή διδαγμένων λέξεων), στη διδασκαλία καθημερινών συνομιλητικών δεξιοτήτων, την οικοδόμηση βασικού λεξιλογίου και λεκτικών δεξιοτήτων κατανόησης. Τα τμήματα «μέσου επιπέδου» αφορούν σε μαθήματα αγγλικής γλώσσας που επικεντρώνονται στην εδραίωση και επέκταση των δεξιοτήτων του προηγούμενου επιπέδου, με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της αξιοποίησης τους σε έργα και ζητούμενα [tasks] της καθημερινής ζωής. Απευθύνονται σε ενήλικες που είναι εξοικειωμένοι/ες με το λατινικό αλφάβητο και με ένα βασικό λεξιλόγιο, και έχουν ως στόχο να επεκτείνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες προφορικής και ακουστικής κατανόησης, καθώς και να βοηθήσουν στην κατάκτηση βασικών κανόνων γραμματικής.

Στα τμήματα φοιτούν ενεργά γύρω στους 40 μαθητές. 

Από την πλευρά μας ,ως Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ, θεωρούμε ότι η δόμηση ενός προγράμματος εκμάθησης αγγλικών υψηλών προδιαγραφών, τόσο διαπολιτισμικής όσο και διδακτικής εξειδίκευσης συνιστά μια αναβαθμισμένη ευκαιρία για την πρόσβαση στη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσόν αναγκαίο για τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Ευχαριστούμε το Deree, American College of Greece, για τη μοναδική του συνεισφορά στο πρόγραμμα της ΠΥΞΙΔΑΣ και προσβλέπουμε σε ακόμα περισσότερες  συνεργασίες ανάλογης εμβέλειας!

* Η ΠΥΞΙΔΑ, το Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, που λειτουργεί από το 1996, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων ένταξης που συμπεριλαμβάνει μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογένειες και παιδιά αλλά και επαγγελματική συμβουλευτική και διασύνδεση των εξυπηρετούμενών μας με την αγορά εργασίας.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management