Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής έρευνα “EVI-MED: Constructing an evidence base of contemporary Mediterranean migrations”, στην οποία συμμετείχε ενεργά το ΕΣΠ

06.09.17

Το ΕλληνικόΣυμβούλιογιατουςΠρόσφυγες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Middlesex University of London,  υλοποίησε την  έρευνα με τίτλο EVI-MED - Constructing an evidence base of contemporary Mediterranean Migrations”,  χρηματοδοτούμενο από το Economic and Social Research Council (ESRC) και το Department for International Development Mediterranean Migration Research Programme

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις κατά το 2016, έχοντας τη μορφή συλλογής στοιχείων και δεδομένων σε δύο χρονικά διαστήματα.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Ιταλία από την οργάνωση Borderline Sicily” και στη Μάλτα από την οργάνωσηPeople for Change Foundation”

Σκοπός της έρευνας ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Προσφυγική Κρίση του 2015, προκειμένου να διατεθεί προς κάθε ενδιαφερόμενο για μελέτη, και να χρησιμοποιηθεί ως πηγή προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

 

Ως αντικείμενο της έρευνας, ήταν η διερεύνηση των κύριων χαρακτηριστικών, το κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ των όσων εισήλθαν στην Ευρώπη δια μέσου της λεγόμενης “Μεσογειακής Οδού” από το 2015, οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οι λόγοι και ο σκοπός που εισήλθαν στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Μάλτα, ποιες είναι οι εμπειρίες τους αφού εισήλθαν στις χώρες αυτές (συμπεριλαμβάνοντας και τις εμπειρίες τους από το σύστημα Υποδοχής των Ευρωπαϊκών των χωρών, την υποστήριξη που έλαβαν κ.α.). 

Το ΕΣΠ διέθεσε μια ομάδα 7 συνολικά ερευνητών, που συνέλεξαν στοιχεία από πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες που εισήλθαν κατά την τελευταία τριετία στην Ελλάδα και διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέδρια που διοργανώθηκαν από το Middlesex University of London, στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέρμο της Ιταλίας και στο Λονδίνο, όπου το ΕΣΠ παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για τον Ελλαδικό χώρο. 

Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν:

1-       στις 22 Ιουνίου 2016, στη Θεσσαλονίκη

2-      στις 5 Ιουλίου 2016, στο Παλέρμο της Ιταλίας

3-      στις 19 Ιουνίου 2017, στο Λονδίνο, όπου έλαβε χώρα το τελευταίο συνέδριο για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας και για τις τρεις χώρες. 

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν και διατέθηκαν προς μελέτη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρία για τη μετανάστευση.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://evimedresearch.files.wordpress.com/2017/04/evi-med-first-report-final-16-june-2017.pdf  

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το EVI – MED, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος:

https://evimedresearch.wordpress.com/team-and-partners/

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management