ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΣΠ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

17.02.16

Το διάστημα 9 έως  13 Νοεμβρίου 2015 διενεργήθηκε νέα αποστολή του ΕΣΠ στη Λέσβο, με τη συμμετοχή 2 δικηγόρων, 1 κοινωνικής λειτουργού και 2 διερμηνέων στις γλώσσες αραβικά και νταρί/φαρσί / ουρντού.  Η έκθεση, που δημοσιεύει σήμερα το ΕΣΠ, συνιστά συνέχεια της από 7 Σεπτεμβρίου 2015 έκθεσης .

 

Το νησί της Λέσβου αποτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 βασικό σημείο εισόδου στην Ελλάδα αριθμώντας 500,018 αφίξεις σε σύνολο 856.723.  Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός αφίξεων στην Ευρώπη για το έτος 2015 υπολογίζεται σε περίπου 1.050.000 , καθίσταται σαφές ότι η Λέσβος αποτέλεσε την κύρια πύλη, όχι μόνο προς την Ελλάδα, αλλά και προς το Ευρωπαϊκό έδαφος εν γένει. 

Βασικό χαρακτηριστικό της Λέσβου είναι οι εξαιρετικά περιορισμένες έως ουσιαστικά ανύπαρκτες συνθήκες πρώτης υποδοχής. Η Πολιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο που άμεσα πήρε τη μορφή ανθρωπιστικής κρίσης και πλήθος οργανώσεων και εθελοντικών ομάδων ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την μερική έστω κάλυψη του κρατικού κενού.

Τα μέλη της αποστολής του ΕΣΠ επισκέφτηκαν τους χώρους εντός και εκτός των εγκαταστάσεων καταγραφής και διαμονής στη Μόρια, στον Καρά Τεπέ, στο Λιμάνι, στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ που διαχειρίζεται το Δίκτυο Αλληλεγγύης «το Χωριό του Όλοι Μαζί», στις παράκτιες περιοχές πλησίον του αερολιμένα και στα Βόρεια του νησιού (πλησίον του Μόλυβου, της Σκάλας Συκαμνιάς και της Εφταλούς), στο OXY  και στο Μανταμάδο.

Οι βασικότερες προτάσεις της αποστολής είναι οι εξής:

 1. Ενίσχυση των εξαιρετικά ελλιπών συνθηκών υποδοχής με κρατική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 2. Ενίσχυση των κρατικών Υπηρεσιών και δη της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της Υ.Π.Υ., οι οποίες επιφορτίζονται με τη διαχείριση της κατάστασης, τόσο με προσωπικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή.
 3. Κρατική ενίσχυση του Δήμου, ο οποίος έχει αναπτύξει σημαντική δράση κι έχει εμπλακεί ουσιαστικά στη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει το νησί.
 4. Ενίσχυση του σχεδιασμού διαχείρισης από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης, τόσο σε μακροπρόθεσμο, όσο και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
 5. Ενίσχυση με κρατική πρόνοια του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών ή μη, με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση τους και κατ’ επέκταση την αποδοτικότερη διαχείριση της κατάστασης.
 6. Εξασφάλιση της πρόσβασης των νεοεισερχομένων σε υπηρεσίες κρατικών αλλά και μη κρατικών φορέων για την εξειδικευμένη συνδρομή τους και την απόλαυση των εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3907/2011.
 7. Εξειδίκευση των Υπηρεσιών καταγραφής στον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων, ιδιαιτέρως των ασυνόδευτων ανηλίκων, με σκοπό την προσήκουσα και άμεση τοποθέτησή τους σε δομές φιλοξενίας. Εξάλλου, η ανάγκη για προσδιορισμό κατάλληλης μεθοδολογίας προς τούτο είναι πλέον επιτακτική.
 8. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, στην οποία έχει άμεσο αντίκτυπο η προσφυγική κρίση.
 9. Εκπαίδευση των εθελοντών και των οργανώσεων που επιλαμβάνονται της αρχικής υποδοχής των αφικνούμενων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διαχωρισμού οικογενειών, καθώς και δημιουργία Standard Operating Procedures (SOPs) με σκοπό την αποτελεσματικότερη επανένωση μελών οικογενειών που έχουν χωριστεί μετά την άφιξή τους.
 10. Δημιουργία SOPs για την αποτελεσματικότερη καταγραφή των αγνοουμένων ναυαγίων και αναγνωρίσεων αγνώστου ταυτότητας σορών.

Για περισσότερα σχετικά με τα ευρήματα της αποστολής, δείτε εδώ.

Οι αποστολές του ΕΣΠ πραγματοποιήθηκαν με την χρηματοδοτική υποστήριξη του ιδρύματος “Open Society Institute”, σε συνεργασία με την “Open Society Initiative  for Europe of the Open Society Foundations”. Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management