ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΣΠ ΣΕ ΡΟΔΟ –ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

17.02.16

Το διάστημα από 14 έως 18 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε αποστολή του ΕΣΠ στα νησιά της Ρόδου και της Μεγίστης (Καστελλόριζο) από μία δικηγόρο και δύο διερμηνείς, στις γλώσσες φαρσί, νταρί, παστού, ουρντού και αραβικά. Συγκεκριμένα, η αποστολή παρέμεινε στο νησί της Ρόδου από 14/12 έως 16/12 και εν συνεχεία μετέβη στη Μεγίστη (Καστελλόριζο), όπου παρέμεινε από 16/12 έως 18/12.

 

Οι βασικότερες διαπιστώσεις της αποστολής είναι οι εξής: 

  1. Απουσία κρατικών συνθηκών υποδοχής και στην περίπτωση ειδικά της Μεγίστης(Καστελόριζο), έλλειψη ακόμη και των απολύτως στοιχειωδών υποδομών.
  2. Αντικατάσταση του Κράτους από εθελοντές, οργανώσεις και συλλογικότητες, οι οποίοι καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια και προσφέρουν ιδιαιτέρως αξιόλογο έργο, σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν επαρκεί, ούτε άλλωστε τους αναλογεί.
  3. Εξαιρετικά ελλιπής παρουσία διερμηνέων σε αμφότερα τα νησιά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταγραφής των νεοεισερχομένων.
  4.  Έλλειψη πλάνου και προγραμματισμού τόσο σε βραχυπρόθεσμο, πολλώ δε μάλλον σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο.
  5.  Αδυναμία εντοπισμού των ευάλωτων περιπτώσεων, εξαιτίας του ελλιπέστατου screening και περαιτέρω αδυναμία εντοπισμού των ασυνόδευτων ανηλίκων – ενδεικτικό σε αυτό είναι το γεγονός ότι στα περί 20.000 άτομα που εισήλθαν στα νησιά που υπάγονται στην Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, είναι στατιστικά αδύνατον να έχει εισέλθει ένας μόλις ασυνόδευτος ανήλικος.
  6.  Απουσία υποδομών για την προσωρινή φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι τη μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.
  7.  Αναπόφευκτη η πρόκληση περαιτέρω ναυαγίων που θα επιφέρουν ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων ζωών στο Αιγαίο, όσο η έκκληση για την ανάπτυξη ασφαλών διόδων παραμένει χωρίς ανταπόκριση.
  8.  Στην περίπτωση της Μεγίστης ειδικώς, παρατηρείται άγνοια της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης, η οποία την καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στους νεοεισερχομένους και τις ανάγκες τους.

Για περισσότερα σχετικά με τα ευρήματα της αποστολής, δείτε εδώ.

Οι αποστολές του ΕΣΠ πραγματοποιήθηκαν με την χρηματοδοτική υποστήριξη του ιδρύματος “Open Society Institute”, σε συνεργασία με την “Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations”. Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management