Δράσεις ενδυνάμωσης, εκπαιδεύσεις καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία

Κατά τις τρεις δεκαετίες προσφοράς στους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην παροχή κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να θεωρείται μια από τις πλέον εξειδικευμένες ελληνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Εντός αυτού του πλαισίου, το προσωπικό του ΕΣΠ έχει πολλές φορές αναλάβει να εκπαιδεύσει στελέχη δημοσίων φορέων (από το Δικαστικό και Αστυνομικό Σώμα και άλλες Υπηρεσίες), καθώς και στελέχη διεθνών και εθνικών μη κυβερνητικών οργανισμών για θέματα που άπτονται της αποστολής του.

Από την άλλη μεριά, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων του, τόσο για να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και διαδικασίες για τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, όσο και για να είναι άρτια καταρτισμένοι, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα.

Δράσεις ενδυνάμωσης, εκπαιδεύσεις καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία

Ολοκληρωμένα

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322