Πρόσβαση στο Άσυλο και κοινωνική στήριξη

Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου δε θα πρέπει να σχετίζεται με την παροχή νομικής συνδρομής, ούτε να προϋποθέτει τη διαμεσολάβηση οργανώσεων ή δικηγόρων. Θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη και κατά το δυνατό άμεση. Ειδικότερα, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και ταυτόχρονα υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας και της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου παραμένει προβληματική, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο έλλειμμα, τόσο στην παροχή νομικής πληροφόρησης, όσο και στη νομική συνδρομή, που σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, οδηγούν τους αιτούντες άσυλο σε σύγχυση, επιδεινώνοντας τη θέση τους. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, βρίσκεται κοντά στους εξυπηρετούμενούς του, σε όλα σχεδόν τα σημεία εισόδου και διαμονής ανά την Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στο άσυλο.

Πρόσβαση στο Άσυλο και κοινωνική στήριξη

Ολοκληρωμένα

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα