Ένταξη

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ που απευθύνονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες προσφέρονται με βάση την αρχή της ένταξης στην κοινωνία και περιλαμβάνουν ενέργειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη παροχή στήριξης. Σκοπός είναι τα αποτελέσματα να διαχέονται τόσο στους πρόσφυγες όσο και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

Σημαντικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας αποτελεί η νομική συνδρομή που παρέχουν οι δικηγόροι του ΕΣΠ σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με σειρά από ενέργειες, που αφορούν σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακές επανενώσεις, πολιτογραφήσεις, ανανεώσεις προσφυγικού καθεστώτος και καθεστώτος επικουρικής προστασίας, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, μισθωτικές και εργατικές διαφορές, έναρξη επιτηδεύματος, θεσμικές παρεμβάσεις έναντι κακών διοικητικών πρακτικών κλπ.

Ακόμα, ένα σημαντικό  μέρος της προσπάθειας για την ένταξη πραγματοποιείται μέσω της δράσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα, ο πολιτισμός κ.λπ. αλλά και με συστηματική βοήθεια που παρέχουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων για την εργασία, διαμέσου προγραμμάτων για την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο κ.α.

Ένταξη

Ολοκληρωμένα

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322