Θύματα Βίας (Βασανισμού, σεξουαλικής βίας με βάση το φύλο, Εμπορίας κ.α. )

Το ΕΣΠ αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ των οποίων εκείνα που έχουν υποβληθεί σε φυλετική και έμφυλη βία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εμπορίας και άλλες μορφών εκμετάλλευσης, επιζώντες ρατσιστικής βίας ή άλλων εγκλημάτων μίσους, λαμβάνουν την προστασία που κατοχυρώνεται στις εθνικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις νομικές πράξεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.

Τα άτομα που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους για να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη,  πολύ συχνά έχουν πέσει  θύματα συστηματικής  βίας στη χώρα τους, ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή ακόμη και ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα επίπεδα της βίας και της παρενόχλησης είναι πολλά και στις περισσότερες περιπτώσεις περνούν απαρατήρητα. Το ΕΣΠ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την ολιστική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα αναγκών που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο.

Για τα θύματα βασανιστηρίων, ειδικότερα, λειτουργεί πολυδύναμη ομάδα δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών του ΕΣΠ, με συνεργασία εξειδικευμένων γιατρών από την οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα»  και ψυχολόγων από την οργάνωση «Βαβέλ», για την αντιμετώπιση του τραύματος και τη βοήθεια των επιβιωσάντων.

Για τα θύματα σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας, διεπιστημονική ομάδα δέχεται  παραπομπές από άλλους φορείς, επισκέπτεται δομές φιλοξενίας και έχει διπλό στόχο: την ενημέρωση για τα δικαιώματα με σκοπό την πρόληψη, καθώς και την προστασία των θυμάτων με αναγκαίες παρεμβάσεις, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων. Εκτός από την Αττική, ομάδες εξειδικευμένης παρέμβασης λειτουργούν  στα Ιωάννινα και στη Λέσβο.

Θύματα Βίας (Βασανισμού, σεξουαλικής  βίας με βάση το φύλο, Εμπορίας κ.α. )
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα