Οικογένειες/Ασυνόδευτα Ανήλικα

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠ σχεδιάζονται με γνώμονα την αρχή της ολιστικής παρέμβασης και της προτεραιότητας των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι οικογένειες και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες  του προσφυγικού πληθυσμού κάνουν ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη έγκαιρων εξατομικευμένων παρεμβάσεων, στα πολλαπλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Ειδικά για τις οικογένειες, έχει σχεδιαστεί μια καινοτόμα παρέμβαση ολιστικού χαρακτήρα με υποστηριζόμενη διαβίωση, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, μέτρα ένταξης με μαθήματα γλώσσας για ενήλικες και παιδιά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Το ΕΣΠ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα παρέμβασης που αντιμετωπίζει τα θέματα   προστασίας των ανηλίκων, με βάση τις αρχές που εναρμονίζονται με το πλαίσιο που θέτει η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Προστασία των ανηλίκων και τις πρόσφατες συμπληρώσεις στο Πλαίσιο για την  Εκπαιδευτική Στρατηγική (Education Strategy 2012-16).

Οικογένειες/Ασυνόδευτα Ανήλικα
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα