Υποδοχή/Υπηρεσία Μίας Στάσης

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ λειτουργούν με την αρχή της  Ανοιχτής Πρόσβασης  προς όλους. Η πολιτική έχει αποτελέσει από την αρχή συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας του φορέα για την παροχή υπηρεσιών προς όλους τους εξυπηρετούμενους.

Η Υπηρεσία πρώτης υποδοχής λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30-13.30, με εναλλασσόμενη διεπαγγελματική ομάδα, αποτελούμενη από δικηγόρο, κοινωνικό λειτουργό και διερμηνείς διαφόρων γλωσσών και με διαδικασία 6 βημάτων για την εξέταση των αιτημάτων και την παραπομπή σε επιμέρους υπηρεσίες του οργανισμού.

Η Υπηρεσία Μίας Στάσης, με σταθερή διεπαγγελματική ομάδα, προσφέρει πληροφορίες και  ολοκληρωμένη υποστήριξη σε διάφορα ζητήματα όπως προετοιμασία προγράμματος οικογενειακής ή  ατομικής αυτονομίας από κοινού με την ενδιαφερόμενη οικογένεια ή άτομο, νομική συμβουλευτική, βοήθεια  για την πρόσβαση στη δημόσια περίθαλψη, εγγραφή παιδιών στο σχολείο, πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στήριξη της πρόσβασης στην παραγωγή εισοδήματος και στη στέγαση (με βάση το σχέδιο οικογενειακής / ατομικής αυτονομίας) και άλλα διοικητικά θέματα όπως έκδοση ΑΦΜ-ΑΜΚΑ, υποβολή φορολογικών δηλώσεων κλπ.

Υποδοχή/Υπηρεσία Μίας Στάσης
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322