Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε χώρους κράτησης

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Στόχοι:

Το έργο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της κράτησης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με την παροχή νομικής συνδρομής σε αυτά τα άτομα σε κέντρα κράτησης/προαναχωρητικά κέντρα στην Ελλάδα, καθώς και με στοχευμένες παρεμβάσεις.

 Δραστηριότητες:
  • Παροχή νομικής βοήθειας σε προαναχωρητικά κέντρα/κέντρα κράτησης και, συγκεκριμένα, στο Κέντρο της Αμυγδαλέζας και του Παρενιστίου, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις κράτησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η εν λόγω νομική συνδρομή περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και συμβουλών για την εξασφάλιση των νομικών δικαιωμάτων των κρατουμένων, όσον αφορά, τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα κατά της κράτησης.
 Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του έργου, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ θα έχει χειριστεί 610 υποθέσεις που αφορούν την κράτηση.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322