Παροχή νομικών και ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο στο Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα 

Κατηγορία:

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Στόχοι:

Διεξαγωγή αποστολών στο Προ-αναχωρησιακό κέντρα κράτησης στην Αμυγδαλέζα για τον εντοπισμό και την υποστήριξη αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων των οποίων η κράτηση είναι αυθαίρετη 

Δραστηριότητες:
  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο στο Προ-αναχωρησιακό κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, και συγκεκριμένα, την υλοποίηση των εξής ενεργειών: 
  • νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία ασύλου έχει διακοπεί αυθαίρετα
  • υποστήριξη σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένταξης μέσω της Συνθήκης Δουβλίνου ΙΙ & ΙΙΙ
  • υποστήριξη σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που χρήζουν διεθνούς προστασίας ώστε να αφεθούν ελεύθεροι
Αποτελέσματα:

Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και άλλες ευάλωτες ομάδες οι οποίοι κρατούνται στο Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης στην Αμυγδαλέζα. 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322