Νομική βοήθεια κατά τη διαδικασία διοικητικής προσφυγής

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2018 – 30/6/2018

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Κόρινθος

Στόχοι: Παροχή νομικής βοήθειας κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών στην Αθήνα και την Κόρινθο

Δραστηριότητες:

  • Παροχή νομικής βοήθειας σε στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών
  • Ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δικηγόρων του προγράμματος εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης στο στάδιο των προσφυγών, η νομική βοήθεια μπορεί να δοθεί κατά το στάδιο της καταγραφής και εξέτασης της υπόθεσης διεθνούς προστασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου σε πρώτο βαθμό σε υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών και σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου 604/2013/EU.
  • Αν υπάρχει επιπλέον διαθεσιμότητα, νομική βοήθεια παρέχεται, με σειρά προτεραιότητας σε υποθέσεις οικογενειακής ενότητας πέραν του Κανονισμού του Δουβλίνου, σε ευάλωτα άτομα, όπως και σε θέματα κράτησης και υποθέσεις που αφορούν σχετικές διοικητικές αποφάσεις και διοικητική αντιμετώπιση για τις ανωτέρω κατηγορίες ατόμων ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
  • Το ΕΣΠ επίσης κάνει ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών ενώπιον των δικαστικών αρχών.
  • Υποστήριξη των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου

 

Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα έπαυσε σταδιακά τη δραστηριότητά του μέσα στο 2018, καθώς το κράτος ανέλαβε την υποστήριξη κατά τη διαδικασία της προσφυγής, μέσω των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου. Μέσω του προγράμματος, το ΕΣΠ παρείχε υποστήριξη και συμβουλευτική στους δικηγόρους της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322