Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2014 – Σήμερα

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι: Μέσα από την παροχή νομικής συνδρομής, το πρόγραμμα στοχεύει στην διασφάλιση της πρόσβασης στη διεθνή προστασία και στον σεβασμό των θεμελιωδών εγγυήσεων για αιτούντες/αιτούσες άσυλο που βρίσκονται υπό κράτηση.  Στοχεύει επίσης στον εντοπισμό συστημικών κενών και ελλείψεων με στόχο την ανάδειξή και την κάλυψή τους, μέσα από στρατηγική χρήση των δικαστικών διαδικασιών.  

Δραστηριότητες:

  • Επισκέψεις ομάδων δικηγόρων και διερμηνέων σε κέντρα κράτησης με στόχο την παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται υπό κράτηση.
  • Νομική συνδρομή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου και σε λοιπές διαδικασίες που σχετίζονται με το νομικό τους καθεστώς.
  • Παροχή νομικής συμβουλευτικής και εκπροσώπηση ενώπιων υπηρεσιών και αρχών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου (Α και Β βαθμό, διαδικασία οικογενειακής επανένωσης βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ).
  • Παροχή νομικής συμβουλευτικής και εκπροσώπηση ενώπιων δικαστηρίων κατά απορριπτικών αποφάσεων 2ου βαθμού (αιτήσεις ακύρωσης/αναστολής).
  • Αντιρρήσεις κατά της κράτησης ενώπιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.
  • Παρεμβάσεις ενώπιων Ανεξάρτητων Αρχών (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη) και Διεθνών Οργάνων (π.χ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Αποτελέσματα: Από το πρόγραμμα υποστηρίζονται περίπου 300 – 1000 άτομα κάθε χρόνο. Από το 2014 μέσα από το πρόγραμμα έχουν υποστηριχτεί περισσότερα από 5.000 άτομα. Το 2023 στοχεύει να υποστηρίξει περισσότερα από 450 άτομα.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322