Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2016 – 31/12/2016, 1/1/2017 – 31/12/2017

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Στόχοι: Παροχή νομικής στήριξης και ενημέρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στην Αττική και την Βόρεια Ελλάδα.

Δραστηριότητες:

- Μία ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων επισκέπτονται τα κέντρα κράτησης και παρέχουν νομική και κοινωνική στήριξη.

- Παροχή συγκεκριμένης νομική ενημέρωσης και βοήθειας με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου, την καταγραφή του αιτήματος, την προετοιμασία για τις συνεντεύξεις, υπομνήματα, προσφυγές, μεταγενέστερα αιτήματα, διαδικασία οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, αιτήματα ακύρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και βρίσκονται υπό κράτηση.

- Ενστάσεις κατά κράτησης ενώπιον των διοικητικών και των δικαστικών αρχών

- Παροχή νομικής βοήθειας και ενημέρωσης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες που βρίσκονται υπό κράτηση

- Αναγνώριση ανήλικων παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση και παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας.

Αποτελέσματα: Παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης με στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης τους στην διαδικασία ασύλου.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322