Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Χίο

Περίοδος υλοποίησης:

1/08/2017 – 31/1/2019

Συνεργάτες:

Γιατροί χωρίς Σύνορα - Ελβετίας

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Δραστηριότητες:

Παροχή από τους δικηγόρους του ΕΣΠ νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω εξασφάλισης σωστής ισορροπίας μεταξύ των περιπτώσεων ατομικής υποστήριξης ώστε να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σύνολα:

  • Περιπτώσεις υποστηριζόμενες από τους MSF μέσω γραπτής αναφοράς
  • Ατομικές περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας ασύλου προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στο προστατευτικό πλαίσιο
  • Βοήθεια απέναντι στην απόφαση για κράτηση η περιορισμό από ελεύθερες αποφάσεις στους εξυπηρετούμενους
  • Ευάλωτες περιπτώσεις και ειδικά αυτές που δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία ασύλου

Αποτελέσματα:

Παροχή πληροφόρησης, προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στη Χίο σε πρώτο βαθμό (και δεύτερο) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, πρόσβαση σε διαδικασίες επανένωσης οικογενειών σε περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον προστασία σε εξυπηρετούμενους εφόσον η κράτησή τους χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322