ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

11.01.19
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα…
21.03.17
Μπορείτε να κατεβάστε την φόρμα προμηθευτή εδώ
30.01.10
Για τη διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος, οι εργαζόμενοι του…
30.01.10
Μπορείτε να κατεβάσετε τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης εδώ
30.01.10
«Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό προμηθειών που αφορά, τόσο στην…
Σελίδα 2 από 2
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322