ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα