Υπογράφουμε όλοι για να βάλουμε τέλος στην ανιθαγένεια

16.06.14

 

 

Δείτε την έκκληση και το βίντεο εδώ

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322