Έχει σύνορα η προστασία προσφύγων;

10.07.24

 

Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου στην Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο: "Τα δικαιώματα σήμερα: τα κενά και οι προκλήσεις στην προστασία τους"
 
Βασικά θέματα που αναλύθηκαν στην παρούσα εισήγηση αφορούν δύο κύκλους προβληματισμών σχετικά με την προστασία των προσφύγων. Πρώτον, αναλύεται το ζήτημα της έναρξης της υποχρέωσης προστασίας από ένα κράτος και αν αυτή μπορεί να αξιωθεί εκτός της επικράτειάς του, εστιάζοντας στην αποδοχή εισόδου προσφύγων και την τήρηση της αρχής μη επαναπροώθησης. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται με την κρατική κυριαρχία και το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην επικράτειά τους.
 
Δεύτερον, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης της ευθύνης παροχής προσφυγικής προστασίας σε τρίτες χώρες μέσω διεθνών συμφωνιών. Αναφέρεται ότι, αν και δεν θα αναλυθεί πλήρως το θέμα στην παρούσα συνεδρία, τονίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών υποδοχής που δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους για παροχή προστασίας από τη στιγμή της εισόδου του πρόσφυγα στη χώρα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον Κανονισμό του Δουβλίνου και στη συναφή νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322