Κοινή Επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - συνεχιζόμενη διολίσθηση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

07.02.24
17 οργανώσεις με ενεργή συμμετοχή στην παρακολούθηση και προάσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), απέστειλαν κοινή επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκθέτοντας τις σοβαρές ανησυχίες τους αναφορικά με τη συνεχιζόμενη διολίσθηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.   
 
Διαβάστε την κοινή επιστολή εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322