Δημοσιεύθηκε το Τεύχος 2/2023 του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου

08.01.24

Το νέο τεύχος του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου παραθέτει αποσπάσματα από 70 αποφάσεις διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκδοθείσες κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Το παρόν τεύχος καλύπτει ζητήματα όπως η ερμηνεία της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος και της ουσίας της αίτησης, οι διαδικαστικές εγγυήσεις της διαδικασίας ασύλου, η λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής και της δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο, τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων προσφύγων και η διοικητική κράτηση.

Πέραν των οργανώσεων Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), HIAS Ελλάδος και Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), στο Τεύχος 2/2023 συνεισέφεραν οι οργανώσεις ΜΕΤΑδραση, Fenix Humanitarian Legal Aid, Equal Rights Beyond Borders, European Lawyers in Lesvos (ELIL), ΑΡΣΙΣ, Mobile Info Team, Refugee Legal Support (RLS) και Human Rights Legal Project, καθώς και σημαντικός αριθμός δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, με αποφάσεις επιλεγμένες από τις υποθέσεις που υποστηρίζουν στο πλαίσιο της νομικής τους δραστηριότητας.

Κατεβάστε το Τεύχος 2/2023 του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

HIAS Ελλάδος

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322