Κοινή επιστολή 34 οργανώσεων με θέμα "Δημοσίευση στατιστικών των Δομών υποδοχής/φιλοξενίας αιτουσών/αιτούντων διεθνή προστασία της ηπειρωτικής Ελλάδας και των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία"

22.11.23

Στις 19 Οκτωβρίου άνω των 30 οργανώσεων απύθυναν επιστολή προς τον Γ.Γ. υποδοχής με αίτημα την εκ νέου δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχέιων σχετικά με τους καταυλισμούς της ενδοχώρας.

Ολόκληρη η επιστολή διαθέσιμη εδώ.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322