82 ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις για το θεσμικό ρατσισμό που προωθεί το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

16.11.23

να καταργηθεί το άρθρο 5 του υπό διαπραγμάτευση Κανονισμού Διαλογής (Screening) που προάγει τις φυλετικές διακρίσεις


Με κοινή ανακοίνωσή τους 82 ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το ΕΣΠ, καλούν  τους Ευρωπαίους Συννομοθέτες να διαγράψουν το άρθρο 5 του υπό διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκού Κανονισμού Διαλογής (Screening), το οποίο κινδυνεύει να προάγει τις φυλετικές διακρίσεις.

Σε περίπτωση εφαρμογής, η εν λόγω διάταξη κινδυνεύει να οδηγήσει, αδιακρίτως, στην υπαγωγή σε ελέγχους και στην πιθανή χρήση στερητικών της ελευθερίας μέτρων εις βάρος προσφύγων και μεταναστών, στη βάση απλά υποψιών πως μπορεί να παραμένουν στην Ευρώπη χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Κατά συνέπεια, κινδυνεύει να ενισχύσει ένα ήδη αυξανόμενα εχθρικό κλίμα που καλλιεργείται εις βάρος μειονοτήτων και ατόμων λόγω «χρώματος», φυλής και εθνικότητας. 

Διαβάστε την ανακοίνωση (αγγλικά) εδώ

Για περισσότερα εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322