Παρέμβαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συνεχιζόμενες επαναπροωθήσεις στα χερσαία σύνορα του Έβρου

17.06.22

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρός της Juan Fernando Lopez Aguilar προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει την ανησυχία της για «τις συνεχόμενες αναφορές σχετικά με δεκάδες ανθρώπους που αναζητούν διεθνή προστασία οι οποίοι επαναπροωθούνται από την Ελλάδα στην Τουρκία μέσω των χερσαίων συνόρων στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Έβρου».

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει εκδώσει πλέον των δεκατριών αποφάσεων τις τελευταίες εβδομάδες «για ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας έτσι από τις Ελληνικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα λάβουν άμεση ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια και θα υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου που προβλέπει η νομοθεσία». Τονίζει δε το γεγονός ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς «παρέμειναν για μέρες, χωρίς να διασώζονται από τις Ελληνικές Αρχές, σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε νησίδες στον Έβρο ποταμό και έχουν γίνει αναφορές ότι αρκετοί από αυτούς επαναπροωθήθηκαν αργότερα στην Τουρκία, σε παραβίαση των αποφάσεων του Δικαστηρίου». Επισημαίνει δε την κλιμάκωση της κατάστασης με τις πληροφορίες να αναφέρουν απώλειες ανθρώπινων ζωών, απάνθρωπη συμπεριφορά, άρνηση πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου και «επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με συμμετοχή των Ελληνικών αστυνομικών Αρχών, σε απόλυτη παραβίαση των Άρθρων 1, 2, 14, 18 και 19 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Άρθρου 6 για την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου».

H Επιτροπή προσθέτει ότι, σύμφωνα με τον τύπο, η αστυνομία έχει δώσει πληροφορίες ότι ΜΚΟ βρίσκονται υπό διερεύνηση για πιθανή συμμετοχή σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό δεν θα εξελιχθεί σε ποινικοποίηση των ΜΚΟ που προσφέρουν νομική υποστήριξη για αυτό τους το έργο. Τέλος η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει «την υποχρέωση και την ευθύνη να καταδικάσει οποιαδήποτε χρήση βίας, να επιβάλλει το Ενωσιακό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών επί παραβάσει στο πλαίσιο των εκκρεμών καταγγελιών, και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το Κράτος Δικαίου γίνεται σεβαστό από τα Κράτη Μέλη. Πιστεύουμε, επομένως», καταλήγει η επιστολή, «ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και ότι η εθνική, η ευρωπαϊκή και η διεθνής νομοθεσία τηρείται στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης των ανθρώπων αμέσως μόλις εισέλθουν σε έδαφος της ΕΕ και της πρόσβασής τους σε διαδικασίες ασύλου».

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η HumanRights360 εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίηση τους για την αποστολή της επιστολής αυτής καθώς η κοινή τους δράση έχει αναδείξει τις παραβιάσεις που αναφέρονται και τονίζουν ότι ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου από τα Κράτη Μέλη είναι ένα από τα θεμέλια της ΕΕ και η υπεράσπιση του αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας. Ως οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είμαστε στη διάθεση των αρχών και των θεσμών ώστε να παράσχουμε κάθε πληροφορία και βοήθεια.

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322