Δελτίο Τύπου: Αναζητώντας μια νέα ζωή – Αναζητώντας εργασία: Μία αποτίμηση της εργασιακής κατάστασης των αιτούντων/αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα

12.04.22

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322