«Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών: ελλείψεις - προκλήσεις - νέες προσεγγίσεις»

23.11.16

Διοργάνωση ανοιχτής συζήτησης

«Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών:

ελλείψεις- προκλήσεις- νέες προσεγγίσεις»

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 (16:00)

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών: ελλείψεις- προκλήσεις- νέες προσεγγίσεις». 

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού σε ζητήματα ασύλου, διοικητικής κράτησης και εγκλημάτων μίσους μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων για δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη της διοίκησης και νομικούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προσφυγικής προστασίας. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018. Υλοποιείται σε πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μάλτα) με την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθες οργανώσεις : ADITUS (Aditus foundation), CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), ECRE (European Council on Refugees and Exiles), HHC (Hungarian Helsinki Committee), ICJ - EI (International Commission of Jurists - European Institutions) και LCRI (Legal Clinic for Refugees and Immigrants). 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322