«Πολιτικές για την κράτηση μετά την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας»

13.06.16

«Πολιτικές για την κράτηση μετά την έναρξη

εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας»

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, 18:00-20:30,

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60

 

 

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 (18:00-20:30), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διοργανώνει δημόσια εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές για την κράτηση μετά την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας». Στην εκδήλωση συμμετέχουν:  

 

 

  • Μενέλαος Κωστάρης, Διευθυντής Μετανάστευσης, Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.  
  • Σοφία Τσούρτη, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 
  • Χρύσα Χατζή, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Συντονίστρια της Ομάδας Επιστροφών. 
  • Γιώργος Δαφνής, Ειδικός Νομικός Συνεργάτης της Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/Αντιπροσωπεία Ελλάδας. 
  • Σπύρος Κουλοχέρης, Δικηγόρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. 
  • Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, Δικηγόρος-Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. 

 

Η Συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής ως προς την συμβατότητα της με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έναρξη εφαρμογής της συνδέθηκε με δραματικές αλλαγές στις ακολουθούμενες πρακτικές και στη δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης σε προστασία. Μεταξύ άλλων, η έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή των λεγόμενων hotspots σε κέντρα κράτησης και την συστηματική και αδιάκριτη εφαρμογή του μέτρου της κράτησης εις βάρος όλων των νεοεισερχομένων, συμπεριλαμβανομένων προσώπων, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (πχ. ασυνόδευτοι ανήλικοι, οικογένειες με παιδιά, ασθενείς κτλ.). Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός νεοεισερχομένων παραμένει εγκλωβισμένος στα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου. 

Η διοικητική κράτηση προβλέπεται από το διεθνές και το εθνικό δίκαιο ως ένα μέτρο, που μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ εξαίρεση και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Προβλέπεται όμως και  η υποχρέωση εξέτασης εναλλακτικών της κράτησης μέτρων.  Ωστόσο τα ίδια τα εναλλακτικά μέτρα της κράτησης, οφείλουν να εφαρμόζονται μετά από εξατομικευμένη και αιτιολογημένη κρίση και με την προϋπόθεση ότι το μέτρο της ίδιας της κράτησης είναι απολύτως πρόσφορο και αναγκαίο. Μια εθνική πρακτική σύμφωνα με την οποία ένα εναλλακτικό μέτρο επιβάλλεται με τρόπο συστηματικό ή/και γενικευμένο δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.  Επιπλέον, ιδίως στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων και λαμβάνοντας την υποχρέωση των αρχών να παρέχουν ειδική μέριμνα, που να διασφαλίζει το αναγκαίο πλαίσιο προστασίας, εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση. 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2015 κείμενο πολιτικής, αποσκοπώντας στην προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών μέτρων έναντι της διοικητικής κράτησης πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.  Σοβαρές αλλαγές έχουν λάβει χώρα από τότε, και κυρίως μετά την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και στο πεδίο της κράτησης πολιτών τρίτων χωρών. Με την εν λόγω δημόσια συζήτηση επιδιώκουμε να εστιάσουμε σε ζητήματα, που αφορούν τις ασκούμενες πολιτικές στο πεδίο αυτό με σκοπό την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.   

Η συγκεκριμένη δράση είναι μέρος προγράμματος που στηρίζεται από το European Programme for Integration and Migration (EPIM), μια συλλογική πρωτοβουλία του Network of European Foundations.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322