Συμμετοχή του ΕΣΠ σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα την Παιδική Προστασία

16.05.19

Στις 16 Μαΐου 2019, το ΕΣΠ συμμετείχε από κοινού με άλλες οργανώσεις σε στρογγυλή τράπεζα, που διοργανώθηκε στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με θέμα «Παιδική Προστασία & Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για το μέλλον. Στην ημερίδα, στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι χρόνιες ανεπάρκειες των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι ελληνικών αρχών και ευρωπαϊκών θεσμών, διεθνών οργανισμών, καθώς εθνικών και διεθνών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, καθώς και οι κοινές προτάσεις για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα εδώ

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα