Σεμινάριο για την έμφυλη βία στο ΕΣΠ

11.01.19

Την περασμένη Τρίτη, 8/01/2019, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διεξήγαγε σεμινάριο που απευθυνόταν στους επαγγελματίες της οργάνωσης, με σκοπό την επιμόρφωση των συναδέλφων σε σχέση με την έννοια της έμφυλης βίας,τις μορφές που αυτή μπορεί να λάβει, τους παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση του φαινομένου αλλά και τις συνέπειες στην ζωή των επιβιωσασών, στο πλαίσιο του προγράμματος EU Ccm-Gbv Project ("Co-creating a Counselling Method for refugee women Gender-Based Violence victims") που συγχρηματοδοτείται από την European Commission.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν ειδικότερα στη μέθοδο διαχείρισης των περιστατικών έμφυλης βίας, σύμφωνα με τις αρχές της ολιστικής παρέμβασης στην προστασία των θυμάτων/επιβιωσασών. 
Αναπτύχθηκε αναλυτικά ο ν.4531/2018 εφαρμοστικος νόμος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ("Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας") που η Ελλάδα επικύρωσε το 2018, και συζητήθηκαν οι αλλαγές που η Σύμβαση επέφερε στην ελληνική νομοθεσία και στην προστασία των θυμάτων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα των προσφύγων.
Ειδική εκπαίδευση έγινε και σχετικά με την νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων και την αντιμετώπιση του φαινομένου εντός του προσφυγικού πληθυσμού.
Το σεμινάριο ήταν διαδραστικό και διατομεακό, ενώ εφαρμόστηκαν τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και δημιουργικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα