2017

2017

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2017

Download attachments:
More in this category: « 2016 2018 »
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα