2007

2007

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2007

Download attachments:
More in this category: « 2006 2008 »
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα