2006

2006

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2006

Download attachments:
More in this category: « 2005 2007 »
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα