ΔΙΚΑΘ_040724

04.07.24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 040724

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/ 

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία (1) θέση Δικηγόρου για πλήρη απασχόληση, στην Αθήνα. Η θέση θα αναφέρεται στον/στην Υποσυντονιστή/στρια της Νομικής Υπηρεσίας.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιτούντων.
 • Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, Δουβλίνο, υποστήριξη αναγνωρισμένων προσφύγων).
 • Προετοιμασία συνέντευξης και παράσταση σε αυτή ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων.
 • Επισκέψεις σε χώρους κράτησης πολιτών τρίτων χωρών.
 • Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και οργανώσεις, προς υποστήριξη των αιτήσεων των εξυπηρετούμενων.
 • Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων.

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως δικηγόρος στο προσφυγικό.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεπαγγελματικό πλαίσιο (με διερμηνέα/ ΚΛ/κλπ.) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες – προσαρμοστικότητα.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΔΙΚΑΘ_040724.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  14/07/2024

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν. 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322