ΔΙΚΚΩ_070624

07.06.24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 070624

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΣ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Δικηγόρου για πλήρη απασχόληση, στην Κω. Η θέση θα αναφέρεται στον/στην Υποσυντονιστή/στρια της Νομικής Υπηρεσίας.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 • Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ενώπιον διοικητικών και δικαστικών Αρχών.
 • Επισκέψεις σε χώρους κράτησης/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.
 • Συνεργασία με μέλη της νομικής υπηρεσίας του ΕΣΠ, καθώς και άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις, προς υποστήριξη των υποθέσεων των εξυπηρετούμενων.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Σύνταξη αναφορών και εκθέσεων
 • Εκπροσώπηση του ΕΣΠ σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και σε συναντήσεις με δημοσιογράφους και εκπροσώπους Οργανισμών και Οργανώσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ.

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου .
 • Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεπαγγελματικό πλαίσιο (με διερμηνέα/ ΚΛ/κλπ.) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες – προσαρμοστικότητα.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Τι Προσφέρουμε

 • Μηνιαία κάλυψη εξόδων σίτισης, στέγασης και τηλεπικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΔΙΚΚΩ_070624.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  23/06/24

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322