ΕΡΟΤ_280324

28.03.24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 280324

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Βοηθού Οικονομικού Τμήματος που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου και πλήρες ωράριο στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, παρακολούθηση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων (βάσει και των οικονομικών διαδικασιών που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα)
 • Υποβολή οικονομικών αναφορών.
 • Άνοιγμα προϋπολογισμών στην Γενική Λογιστική.
 • Καταχωρήσεις στην Γενική Λογιστική.
 • Συμφωνίες λογαριασμών, ανάλυση και έλεγχος.
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών.
 • Συμφωνίες τραπεζών με μηνιαία βάση.
 • Συμφωνίες αποπληρωμής προγραμμάτων με το λογιστικό πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση λογιστικού αρχείου των προγραμμάτων ευθύνης του.
 • Γνώση του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής.
 • Προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (AMIF, HORIZON, CERV)
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών & ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Καλή Γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Γνώσεις στη πλατφόρμα ΑΑΔΕ-MyData.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΕΡΟΤ_280324

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  14/04/24

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322