ΥΠΣΤΕΑΘ_070224

07.02.24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 070224

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος/η Υποστήριξης Στέγασης 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου Διασύνδεσης Στέγασης που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη Ομάδας Στέγασης.

Αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη των εξυπηρετούμενων για την κατανόηση όλων των πτυχών της στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος. Καταγραφή των αναγκών τους και ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες και υποχρεώσεις τους.
 • Ενημέρωση των επωφελούμενων για διαθέσιμα σπίτια και τους τρόπους αναζήτησής τους, για την έκδοση εγγράφων, καθώς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στέγαση στο πλαίσιο του έργου.
 • Δημιουργία, παρακολούθηση και τήρηση των φακέλων των εξυπηρετούμενων με τα απαραίτητα στοιχεία (συμβόλαιο μίσθωσης, αποδείξεις κτλ.).
 • Ορθή παροχή στοιχείων και δεδομένων για τις αναφορές προς το χρηματοδότη.
 • Εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και των λοιπών οδηγιών του προγράμματος για το αντικείμενο θέσης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο (στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ή και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, πλοήγηση στο διαδίκτυο).
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου παρέχεται από το ΕΣΠ).

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτίμηση σε Αραβικά, Γαλλικά ή / και Φάρσι).
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΥΠΣΤΕΑΘ_070224.    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  25/02/2024.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322