ΚΑΘΗΥ_200123

20.01.23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 200123

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Καθηγήτρια/ης Η/Υ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Καθηγήτριας/η Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θα απασχοληθεί με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στη Υποσυντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Σ.Π. αρμόδια για το Διαπολιτισμικό Κέντρο Πυξίδα.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Διδασκαλία σε τμήματα ανηλίκων 7-12 & 13-18 ετών.
 • Δημιουργία και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και των μαθητών ανά τμήμα. Συγκεκριμένα:
  • Τμήμα 7-12:Εξοικίωση με ανοιχτό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (i.e. www.joineducation.com) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και τη  γνωριμία και εξοικείωση με την ψηφιακή πλατφόρμα THESAURUS (ψηφιακός κατάλογος βιβλιοθήκης ΠΥΞΙΔΑΣ), την χρήση των tablets.
  • Τμήμα 13-18: Εκμάθηση των Windows & MS Office core (i.e. Word, Excel, Power Point), βασική χρήση Android smart & phone/tablets, εκπαίδευση σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (πλοήγηση, εγγραφή, δημιουργία e-mail), IT Security (ασφαλής πλοήγηση, καλές πρακτικές, anti-virus).
 • Άμεση συνεργασία με τους/τις υπόλοιπους/ες συντελεστές του προγράμματος (π.χ. εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, υπεύθυνος ομάδας).
 • Συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης του προγράμματος.
 • Συλλογή και καταγραφή δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται στις αναφορές προς το χρηματοδότη.
 • Τήρηση παρουσιολογίου και εκπαιδευτικού αρχείου.
 • Σύνταξη αναφορών σε μηνιαία βάση και όποτε χρειάζεται.
 • Αξιολόγηση προόδου των μαθητών και τήρηση ατομικού φακέλου (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
 • Ενημέρωση και συμμετοχή σε συναντήσεις γονέων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις προσέγγισης παιδιών που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 • Εμπειρία στη διευκόλυνση εργαστηρίων για νέους και εφήβους.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση διδασκαλίας.
 • Ικανότητα ανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιπέδου Proficiency.
 • Ευελιξία για πρωινό και απογευματινό ωράριο.
 • Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, πολυπολιτισμική ευαισθησία και ενσυναίσθηση.

 

 

 

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών και εφήβων προσφύγων/μεταναστών.
 • Μεταπτυχιακό τίτλος σε συναφές αντικείμενο.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Ικανότητα ενημέρωσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων.
 • Ικανότητα να ενθαρρύνει και να εμπνέει τους άλλους.
 • Αξιοπιστία.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΚΑΘΗΥ_200123

 

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους.

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  12/2/23 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.v

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα