ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠ

27.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 270123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Κοινωνική/ος Λειτουργός ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
20.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ 200123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Καθηγήτρια/ης Η/Υ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
16.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 160123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διερμηνέας Φαρσί ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη
12.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 110123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
12.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 120123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη
11.01.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 110123 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Βοηθός Οικονομικού Τμήματος ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα