ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠ

https://gcr.gr/media/k2/items/cache/c0d58f8b5c85506c36aa35da43edf14a_M.jpg

ΕΡΟΤ_220224

22.02.24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 220224 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/811ebeb995a22870e562dc4cc35a49b1_M.jpg

ΔΙΕΓΑΘ_070224

07.02.24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 070224 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διερμηνέας Γαλλικών ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/7557b15d39f0f4403460174b3a48b1fe_M.jpg

ΔΕΕΑΘ_070224

07.02.24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 070224 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διαχειριστής/τρια Επιδότησης Ενοικίου ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/8a7eacb7a228abdc187ecece4128652b_M.jpg

ΔΙΕΟΥΚΑΘ_070224

07.02.24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 070224 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διερμηνέας Ουκρανικών ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/59625db612310396fe8256eac7f34376_M.jpg

ΥΠΣΤΕΑΘ_070224

07.02.24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 070224 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Υπεύθυνος/η Υποστήριξης Στέγασης ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322