ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠ

https://gcr.gr/media/k2/items/cache/50f69bbeaf4c316098eabbd8a56bef4e_M.jpg

ΣΥΝΚΥ_150523

15.05.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 150523 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Συντονιστής/στρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα Το Ελληνικό…
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/d94fe96e80f20bc3c3bb3c5d861e22c8_M.jpg

ΔΙΕΓΑΘ_150523

15.05.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 150523 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διερμηνέας Γαλλικών/Λινγκάλα ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα Το Ελληνικό Συμβούλιο…
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/10a8f534504f0c78dd87f5139d09d362_M.jpg

ΔΙΕΑΡΑΘ_150523

15.05.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 150523 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Διερμηνέας Αραβικών/Γαλλικών ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα Το Ελληνικό Συμβούλιο…
https://gcr.gr/media/k2/items/cache/90a35d32256d8c8d4251371c8b19c6f0_M.jpg

ΚΛΑΘ_120523

12.05.23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 120523 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Κοινωνική/ος Λειτουργός ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα