Αποστολή Βιογραφικού

Ονοματεπωνυμο*
Please fill your fullname

E-mail*
Please fill your e-mail address.

Τηλεφωνο*
Please fill your phone number

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Invalid Input

Βιογραφικό
The accepted extentions for cv files are (.doc, .docx, .pdf) only

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να ανεβάσετε μόνο ένα αρχείο

Το ΕΣΠ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και παρέχονται από εσάς ή/και περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας,( ειδικότερα όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, τόπος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που αφορούν την εκπαίδευση και εργασιακή μου εμπειρία), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)(άρθρα 88, 6 παρ. 1 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 44 και 155) και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία , προς το σκοπό αξιολόγησης της αίτησής σας για εργασία . Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι η δια της αποδοχής του παρόντος χορηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες δεν θα διαβιβάσει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους .

Καθ’ όλη την διάρκεια που το ΕΣΠ τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον DPO (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε την μη επεξεργασία όλων των προσωπικά σας δεδομένων που τηρούμε.
5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που σας αφορούν ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το ΕΣΠ (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση επικοινωνία μαζί σας, το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στη βάση μας για 2 χρόνια και εν συνεχεία θα διαγραφεί πλήρως.
Όροι τήρησης προσωπικών δεδομένων*
Υποχρεωτικό

No empty solution allowed.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα