Υπηρεσία αρχικής υποδοχής και διερμηνείας

Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την υποδοχή, εγγραφή και κατεύθυνση των εξυπηρετούμενων στη Νομική ή την Κοινωνική υπηρεσία του ΕΣΠ, ανάλογα  με τις ανάγκες τους.

Η επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και εξυπηρετούμενων εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση για τις γλώσσες Νταρί, Φαρσί, Γαλλικά, Αραβικά, Κινέζικα, Παστού, Ουρντού, Παντζαμπί, Χίντι, Αμχαρικά, Τιγκρίνια, Μπάγκλα, Λιγκάλα, Σουαχίλι, Κικόγκο, Τσιλούμπα, Σομάλι, Ρώσικα, Τουρκικά, Κουρδικά, Κιρμαντζί, Σορανί, Μπαντινί,ενώ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών καλούνται έκτακτοι διερμηνείς για τις γλώσσες Πουλάρ, Ουλόφ, Μαλίνκε.

Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας του ΕΣΠ αναλαμβάνει την πρώτη επαφή με τους εξυπηρετούμενούς μας. Οι διερμηνείς, μεταφέροντας τα κοινωνικά-ιστορικά-πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση, συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των άλλων δύο Υπηρεσιών, ενώ επίσης συμμετέχουν στις επισκέψεις σε κρατητήρια, δικαστήρια, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων κλπ. Οι διερμηνείς μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λέρο καθώς και στις ασφαλείς ζώνες της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα και της Αλεξάνδρειας.

Αποτελώντας τον πρώτο σταθμό των ανθρώπων που ζητούν την υποστήριξη του ΕΣΠ, η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας αναλαμβάνει την άμεση εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, οι εξυπηρετούμενοι λαμβάνουν πρωταρχική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της οργάνωσης.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εντάσσονται τα παρακάτω:

Η ακριβής και σαφής προφορική και σε κάποιες περιπτώσεις γραπτή μεταφορά λόγου μεταξύ ωφελούμενου και άλλου επαγγελματία.

Να εξασφαλίζει αμεσότητα και να εμπνέει εμπιστοσύνη κάνοντας διερμηνεία σε πρώτο πρόσωπο.

Να τηρεί το απόρρητο ως προς την ουσία των όσων συζητούνται.

Να υποστηρίζει τις άλλες Υπηρεσίες συχνά με τήλε - διερμηνεία

Τέλος, σημαντικός αριθμός φοιτητών από διάφορα ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον χώρο του ασύλου και να εξοικειωθούν με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του ΕΣΠ.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα