Ετήσιες Αναφορές

Κάθε χρόνο, το ΕΣΠ δημοσιεύει τον απολογισμό των δράσεών του υπό μορφή έκθεσης πεπραγμένων. Διάβασέ την για να κατανοήσεις καλύτερα το έργο μας, αλλά και για να μάθεις πρακτικά τι αποτελέσματα παρουσιάζουν οι προσπάθειες των ανθρώπων (δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, εθελοντές, κ.ά.) που δραστηριοποιούνται για την προώθηση των δικαιωμάτων, για την ένταξη στην τοπική κοινωνία καθώς και για την προστασία των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

2007

2007

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2007

2006

2006

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2006

2005

2005

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2005

2004

2004

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2004

2003

2003

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2003

2002

2002

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2002

2001

2001

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2001

2000

2000

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2000

1999

1999

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1999

1998

1998

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1998

1997

1997

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1997

1996

1996

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1996

1995

1995

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1995

1994

1994

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1994

1993

1993

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1993

1992

1992

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1992

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322