2016

2016

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2016

Download attachments:
More in this category: « 2015 2017 »
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322