1993

1993

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1993

Download attachments:
More in this category: « 1992 1994 »
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322