Ο Εθελοντισμός στο ΕΣΠ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι Σωματείο που ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός του ΕΣΠ είναι η ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Σήμερα, οι δράσεις του ΕΣΠ έχουν διευρυνθεί, με στόχο να προστατευτούν όχι μόνο οι πρόσφυγες αλλά και όλοι όσοι δικαιούνται άλλες μορφές διεθνούς προστασίας. Ανάμεσά τους, ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα trafficking κ.ά., στους οποίους το ΕΣΠ ρίχνει ειδικό βάρος.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει παράδοση και στηρίζει μεγάλο μέρος των δράσεών του στον εθελοντισμό. Επαγγελματίες, φοιτητές και ιδιώτες βοηθούν αφιλοκερδώς και προσφέρουν τον πολύτιμο χρόνο, τον ενθουσιασμό και τη στήριξή τους στο έργο μας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της Οργάνωσης, καθώς η προσφορά τους είναι καθοριστική στην προσπάθεια προστασίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων και στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Οι εθελοντές μας προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες, μέσω της συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες του ΕΣΠ, όπως:

-στις δράσεις της Νομικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας

-στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες

-στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προσφύγων

-στη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

-στις ψυχοκοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά των προσφύγων και τους εφήβους

-στην κατανόηση της ελληνικής κουλτούρας

-στις υπηρεσίες υποστήριξης του οργανισμού.

Συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις και τις υπηρεσίες μας, οι εθελοντές συμβάλλουν καταλυτικά στο έργο του ΕΣΠ, καθώς απασχολούνται σε καίριες θέσεις, ενώ το  ΕΣΠ τους υποστηρίζει σε κάθε τους βήμα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας μαζί με τους έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της Οργάνωσης και παρέχοντάς τους εποπτεία, εκπαιδεύσεις και ενθάρρυνση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα