Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 16382/2020 της τριμελούς Επιτροπής Προσφυγών

11.02.21

Διαβάστε την απόφαση εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα